צור קשר

פרטי חשבון להעברה בנקאית

בנק: דיסקונט
סניף: 510
חשבון: 110833
ע"ש: ידידי נאוה

מספר עמותה: 580403921

צור קשר