מה אנחנו עושים?

ארגון 'נאוה' תומך במשפחות שכולות מטרור ואסונות מזה 21 שנה,
ומגוייס בימים אלו לסייע למשפחות השכולות מהמלחמה ומטבח ה 07.10

פעילות למשפחות שכולות סביב חגים